Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online


 

E-mail deze uitspraak

Uitspraak waar naar gelinkt wordt vanuit de e-mail die gestuurd zal worden:

ECLI:NL:CRVB:2015:637
Centrale Raad van Beroep, 13-5365 WWB

Inhoudsindicatie:

Afwijzing aanvraag om bijzondere bijstand voor de kosten van een te verrichten contra-expertise. De rechtbank heeft terecht geoordeeld dat de kosten van een contra-expertise in een (te voeren) WIA-procedure niet als uit bijzondere omstandigheden voortkomende noodzakelijke kosten als bedoeld in artikel 35, eerste lid, van de WWB kunnen worden aangemerkt.

Van


Aan


Opmerkingen (optioneel)


E-mail

Terug