Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online


 

E-mail deze uitspraak

Uitspraak waar naar gelinkt wordt vanuit de e-mail die gestuurd zal worden:

ECLI:NL:CRVB:2015:343
Centrale Raad van Beroep, 13-4932 WWB

Inhoudsindicatie:

Verlaging bijstand bij wijze van maatregel over drie maanden met 100%. Appellant heeft verwijtbaar niet meegewerkt aan een voorziening gericht op arbeidsinschakeling. Maatwerk. Verwijtbare gedraging. De opgelegde verplichting om aan het HWB-traject deel te nemen, is geen arbeidsverplichting als verboden in artikel 4 EVRM . Maatregelverordening Inkomensvoorzieningen van de gemeente ’s-Gravenhage versie II biedt geen grondslag voor de maatregel. Zwaarte van de maatregel. Een maatregel ter hoogte van de helft van de standaard voorgeschreven zwaarte is in dit geval passend, dus een maatregel tot verlaging van de bijstand met 50% over een maand. Omdat sprake is van recidive en uitgaande van versie II van de recidivebepaling, betekent dit dat een maatregel van 50% gedurende twee maanden had moeten worden opgelegd.

Van


Aan


Opmerkingen (optioneel)


E-mail

Terug