Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online


 

E-mail deze uitspraak

Uitspraak waar naar gelinkt wordt vanuit de e-mail die gestuurd zal worden:

ECLI:NL:CRVB:2015:312
Centrale Raad van Beroep, 14-1367 WWB

Inhoudsindicatie:

Het college heeft ten onrechte de aanvraag om bijstand buiten behandeling gesteld. Appellant heeft alle beschikbare informatie overgelegd en het college had op grond daarvan het recht op bijstand kunnen en moeten vaststellen. Vernietiging besluit. De Raad voorziet zelf. Hennepkwekerij. Geen deugdelijke administratie. Appellant heeft niet op objectieve en verifieerbare wijze duidelijkheid verschaft over zijn inkomsten over de periode voorafgaand aan zijn aanvraag om bijstand met als gevolg dat niet kan worden vastgesteld of hij recht op bijstand heeft.

Van


Aan


Opmerkingen (optioneel)


E-mail

Terug