Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online

Jaargang JWWB

Volgnummer JWWB

Annotator JWWB

JWWB

3.630 Rechterlijke Uitspraken

3.630 rechterlijke uitspraken gevonden.
Sorteer op datum publicatie datum uitspraak rechtsgebied

> Stel een Juridische vraag
Datum uitspraak: 3-3-2015
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Intrekking en terugvordering bijstand. Toereikende grondslag dat appellanten inkomsten hebben ontvangen uit door appellant als zelfstandige verrichte (zwarte) hovenierswerkzaamheden...
Datum uitspraak: 3-3-2015
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Bezwaar tegen schrijven van 16 november 2011, waarbij appellante is uitgenodigd om te verschijnen bij Werkplein Maastricht voor een zogeheten groeibaangesprek, is terecht...
Datum uitspraak: 3-3-2015
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Afwijzing aanvraag om bijzondere bijstand voor de kosten van een te verrichten contra-expertise. De rechtbank heeft terecht geoordeeld dat de kosten van een contra-expertise in een (te...
Datum uitspraak: 24-2-2015
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Toekenning bedrijfskapitaal tot een bedrag van € 100.000,- , in de vorm van een rentedragende lening van 84 maanden en met een rentepercentage van 8%. Het college heeft aan deze...
Datum uitspraak: 17-2-2015
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Intrekking bijstand. Middelen. De vader betaalde de hypotheeklasten voor appellant. Appellant heeft, gelet op de betalingen door zijn vader, weliswaar feitelijk niet beschikt over deze...
Datum uitspraak: 17-2-2015
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Maatregel: verlaging bijstand met 100% gedurende één maand. De rechtbank heeft (...) geoordeeld dat artikel 6 van Verordening 2013 in zijn geheel verbindende kracht mist. De Raad stelt...
Datum uitspraak: 10-2-2015
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

De (inwonend) partner van appellante verblijft niet langere rechtmatig in Nederland. Afwijzing aanvraag bijzondere bijstand. om verlenging van de woonkostentoeslag. Afwijzing aanvraag...
Datum uitspraak: 10-2-2015
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Verlaging bijstand bij wijze van maatregel over drie maanden met 100%. Appellant heeft verwijtbaar niet meegewerkt aan een voorziening gericht op arbeidsinschakeling. Maatwerk....
Datum uitspraak: 3-2-2015
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Het college heeft ten onrechte de aanvraag om bijstand buiten behandeling gesteld. Appellant heeft alle beschikbare informatie overgelegd en het college had op grond daarvan het recht op...
Datum uitspraak: 3-2-2015
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Vindplaatsen:

Inhoudsindicatie:

Het feit dat (de verklaring van co-ouderschap) in een laat stadium op schrift is gesteld en overgelegd, vormt in het onderhavige geval evenwel geen aanleiding om aan die verklaring...